Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland vindt het belangrijk om bij het Forum en de Digitale Poli zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland heeft voldaan aan de meldingsplicht conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

GEGEVENS EN DOELEINDEN
Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland verzamelt informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Het in contact brengen van patiënten, ouders en betrokkenen met zorgverleners.
 2. Kennisuitwisseling tussen Gebruikers.
 3. Wetenschappelijk onderzoek naar gebruik en inhoud van het forum van knnn.nl (na anonimisatie).
 4. Mogelijkheid om Gebruikers te verzoeken om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kinderneurochirurgische aandoeningen.
 5. Beheer van knnn.nl:
  1. Om het forum, de kennisbank en de digitale poli technisch te kunnen laten functioneren;
  2. Ter verbetering van de user experience, het gebruiksgemak;
  3. Verifiëren van patiënten en betrokkenen.
  4. Verzenden van notificaties.

Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland verzamelt en verwerkt de volgende gegevens voor de genoemde doelen:

 • Voor en achternaam, tussenvoegsel, geslacht, foto, biografie om deze te kunnen weergeven in het Profiel (Doeleinde 1,2,4 en 6)
 • Type gebruiker, patiënt of betrokkene (Doeleinde 1,2,4,6)
 • Telefoonnummer (Doeleinde 7)
 • Email adres (Doeleinde 6 en 7)
 • Ziekenhuis (Doeleinde 1 en 3)
 • Weergegeven naam om berichten te anonimiseren (1,2,5 en 6)
 • Content: weergave van de bijdragen (inclusief ge-uploade bestanden) van Gebruiker op het Forum (1,2,3 en 5)
 • IP adressen (3 en 5)
 • Naam en versienummer browser (5)
 • Pagina’s die u bezoekt (3 en 5).

Desgewenst kunt u uw gegevens verwijderen uit uw Profiel. Opheffen van een Profiel door een Gebruiker is op elk gewenst moment mogelijk. Dit doet u door een verzoek te richten aan info@knnn.nl
Als Gebruiker bent u zich bewust dat de door u geplaatste Content ook na het opheffen van het Profiel Beschikbaar gesteld blijft via het Forum van knnn.nl, onder vermelding van de weergegeven naam “oud gebruiker”.

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien en voor zover u daar voorafgaand toestemming voor heeft gegeven. Dit zal u expliciet gevraagd worden.

Indien het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland uw gegevens wil gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven zijn, zal het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken. U kunt dan het gebruik van uw gegevens weigeren.

DIENSTEN VAN DERDEN
Het Forum en de Digitale Poli van Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland bevatten Diensten van Derden of links naar Diensten van Derden. Deze diensten werken onafhankelijk van het Forum en de Digitale Poli van Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland, en hanteren hun eigen voorwaarden en (privacy)beleid. U bent zelf verantwoordelijk hier kennis van te nemen alvorens u gebruikt maakt van een dergelijke dienst. Het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland is niet aansprakelijk voor de inhoud en werking van diensten van derden of de gevolgen van het gebruik hiervan door u.

BEVEILIGING
Het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland zal erop toezien dat de vastgelegde gegevens, waaronder persoonsgegevens, met zorg worden verwerkt en goed beschermd worden tegen verlies of onrechtmatige verwerking volgens de thans geldende veiligheidsnormen. Het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland controleert zijn systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en neemt desgewenst actie. Desondanks kan het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland de veiligheid van het Forum en de Digitale Poli en de verwerkte gegevens niet garanderen.

Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding. Communicatie via de digitale poli is strikt persoonlijk. Berichten verstuurd via de digitale poli zijn altijd te herleiden naar de afzender. Berichten die verstuurd worden via de digitale poli worden gezonden aan de leden van het eigen behandelend team: de kinderneurochirurg, de arts-assistent of geneeskundestudent die optreedt als mediator. Wanneer u ingelogd bent in de digitale poli, zijn vertrouwelijke medische gegevens in te zien. Zorg er daarom voor dat u uitlogt wanneer u de computer verlaat. Alle gegevens die verzameld worden in de digitale poli worden, geheel anoniem, geanalyseerd.

BEWERKER
Het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland maakt gebruik van Re:publik BV voor het beheer en de hosting van het Forum en de Digitale Poli van het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland. Dit bedrijf is daarmee een bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met aanvaarding van deze privacyverklaring aanvaardt u dat uw gegevens, waaronder persoonsgegevens worden bewerkt door Re:publik BV. De bewerker heeft de noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

BEWAARPLICHT
Het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland zal uw gegevens ter beschikking blijven stellen via het Forum van Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland zolang het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland het Forum v exploiteert. Wanneer het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland stopt het Forum van Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland te exploiteren dan zal het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland zich inspannen om u hiervan op de hoogte te stellen. Na notificatie zal het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland een periode van minstens drie maanden aanhouden waarbinnen u in de gelegenheid bent de aanwezige informatie te downloaden, te kopiëren, af te drukken of op een andere wijze veilig te stellen alvorens deze zal worden vernietigd.

Voor vragen , opmerkingen, klachten en voor inzage-, correctie- en vernietigingsverzoeken kunt u contact met ons opnemen via info@knnn.nl, zodat wij hierop gepaste actie kunnen ondernemen.