Nieuwe publicatie

Een nieuwe manier om craniosynostose te diagnostiseren en te vervolgen
In dit artikel hebben o.a. artsen en onderzoekers van de afdelingen mond-kaak-aangezichtschirurgie en kinderneurochirurgie van het Radboudumc een nieuwe methode onderzocht om de vorm van de schedel te bekijken en vervolgen bij kinderen met een craniosynostose.

Craniosynostose is een aangeboren afwijking waarbij één of meerdere schedelnaden vroegtijdig sluiten, waardoor de schedel een abnormale vorm krijgt. Dit kan ertoe leiden dat er een verhoogde druk in de schedel ontstaat, er problemen ontstaan met het zicht of dat de hersenen belemmert worden in hun groei. Om dit te voorkomen worden de kinderen aan hun schedel geopereerd en krijgen daarna een corrigerende helm aangemeten.
Doordat er op dit moment nog geen goede mogelijkheden zijn om ernst van de craniosynostose vast te stellen en om het effect van de behandeling te vervolgen, is er nog geen duidelijk antwoord op de vraag welke therapie het beste is voor welke patiënt.
Recentelijk is gebleken dat 3D-stereophotogrammetry een snelle en patiëntvriendelijke methode is om de volledige 3D-vorm van de schedel te bepalen en te vervolgen; doordat er geen schadelijke (ioniserende) straling gebruikt wordt, is dit een ideale manier voor de diagnose en follow-up na de operatie.

Voor deze studie hebben de onderzoekers allereerst 3D-foto’s van een gezonde groep kinderen gemaakt om de vorm van een normale schedel en de variaties daarin te bepalen (de zogenaamde ‘principal components’ (PCs)). Vervolgens werden de 3D-foto’s van patiënten met een craniosynostose bekeken, waaruit bleek dat deze op andere punten verschilden dan de ‘normale variatie’ die eerder was gevonden bij de kinderen zonder een craniosynostose. Hiermee hebben zij dus zowel een nieuwe manier gevonden voor het aantonen van een craniosynostose, als een betrouwbare methode om de schedelvorm te vervolgen tijdens de behandeling.
Vervolgstudies bij grotere patiëntengroepen moeten uit gaan wijzen welke behandelingen nu het beste zijn voor welke schedelafwijkingen.


Lees hieronder het abstract (Engelstalige samenvatting):
Craniosynostosis is a congenital defect which can result in abnormal cranial morphology. Three dimensional (3D) stereophotogrammetry is potentially an ideal technique for the evaluation of cranial morphology and diagnosis of craniosynostosis because it is fast and harmless. This study presents a new method for objective characterization of the morphological abnormalities of scaphocephaly and trigonocephaly patients using 3D photographs of patients and healthy controls. Sixty 3D photographs of healthy controls in the age range of 3-6 months were superimposed and scaled. Principal component analysis (PCA) was applied to find the mean cranial shape and the cranial shape variation in this normal population. 3D photographs of 20 scaphocephaly and 20 trigonocephaly patients were analysed by this PCA model to test whether cranial deformities of scaphocephaly and trigonocephaly patients could be objectively identified. PCA was used to find the mean cranial shape and the cranial shape variation in the normal population. The PCA model was able to significantly distinguish scaphocephaly and trigonocephaly patients from the normal population. 3D stereophotogrammetry in combination with the presented method can be used to objectively identify and classify the cranial shape of healthy newborns, scaphocephaly and trigonocephaly patients.


Artikel link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28392059


Meulstee JW, Verhamme LM, Borstlap WA, Van der Heijden F, De Jong GA, Xi T, Bergé SJ, Delye H, Maal TJJ.

A new method for three-dimensional evaluation of the cranial shape and the automatic identification of craniosynostosis using 3D stereophotogrammetry.

Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 Jul;46(7):819-826.