Nieuwe publicatie

Hoge resolutie MRI voor opsporing van corticale dysplasie


In dit artikel wordt een nieuwe onderzoeksmethode voor corticale dysplasie beschreven, in samenwerking met Dr. P. van Eijsden, kinderneurochirurg in Utrecht.

Een veelvoorkomende oorzaak voor het ontstaan van epilepsieaanvallen is een aanlegfoutje in de hersenen. In het begin liggen alle hersencellen in het midden van de hersenen, waarna ze zich in de loop van de zwangerschap naar de juiste plaats aan de buitenkant van de hersenen verplaatsen. Dit is een erg ingewikkeld proces en het kan dus voorkomen dat één of meerdere groepjes hersencellen niet op de juiste plaats terecht komen. Dit heet een ‘corticale dysplasie’. Deze cellen kunnen de werking van de omliggende normale hersencellen beïnvloeden en zorgen dat deze onbedoeld overactief worden. Wanneer één tot enkele hersencellen overactief zijn, ontstaat nog geen epileptische aanval. Dit ontstaat pas wanneer er onbedoeld grote groepen hersencellen tegelijk overactief zijn. Deze groepen kunnen ook weer andere groepen hersencellen overactief maken, zodat steeds meer hersengebieden mee gaan doen in de epilepsie aanval.

Het is mogelijk deze aanvallen (afhankelijk van de ernst) op verschillende manieren te behandelen, waaronder met leefregels of medicatie. Mocht het zo zijn dat de epilepsie zelfs niet onder controle kan worden gebracht met twee of meer geneesmiddelen, spreekt men van ‘refractaire epilepsie’. Een operatie door een kinderneurochirurg kan dan een uitkomst bieden.
Voorafgaand aan de operatie wordt altijd een MRI-scan gemaakt om de locatie van de corticale dysplasie op te sporen. Regelmatig komt het echter voor dat er geen afwijkingen worden gevonden op de MRI-scan. Dit leidt vaak tot een slechtere operatie uitkomst en de noodzaak tot andere ingrijpendere diagnostische onderzoeken.

Om de groep patiënten zonder zichtbare afwijkingen op de MRI-scan te verkleinen, wordt gezocht naar nieuwe manieren om de corticale dysplasie op te sporen. In dit artikel wordt beschreven hoe bij zes patiënten een MRI-scan gemaakt is, waarbij onder andere het magneetveld sterker is ingesteld dan bij een normale MRI-scan (7 tesla in plaats van 1,5 of 3 tesla). Er wordt in deze scans gezocht naar afwijkingen die zouden kunnen wijzen op een abnormale vaatstructuur in de binnenste lagen van het hersenvlies die dicht bij het gebied van de corticale dysplasie liggen. Door het toepassen van deze nieuwe manier van scannen, werden bij meer patiënten afwijkingen gevonden die niet op de eerdere scans gevonden konden worden.


Lees hieronder het abstract (Engelstalige samenvatting):


Focal cortical dysplasia is one of the most common underlying pathologies in patients who undergo surgery for refractory epilepsy. Absence of a MRI-visible lesion necessitates additional diagnostic tests and is a predictor of poor surgical outcome. We describe a series of six patients with refractory epilepsy due to histopathologically-confirmed focal cortical dysplasia, for whom pre-surgical 7 tesla T2*-weighted MRI was acquired. In four of six patients, T2* sequences showed areas of marked superficial hypointensity, co-localizing with the epileptogenic lesion. 7 tesla T2* hypointensities overlying focal cortical dysplasia may represent leptomeningeal venous vascular abnormalities associated with the underlying dysplastic cortex. Adding T2* sequences to the MRI protocol may aid in the detection of focal cortical dysplasias.


PubMed Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27435411


Veersema TJ, van Eijsden P, Gosselaar PH, Hendrikse J, Zwanenburg JJ, Spliet WG, Aronica E, Braun KP, Ferrier CH.

7 tesla T2*-weighted MRI as a tool to improve detection of focal cortical dysplasia.

Epileptic Disord. 2016 Sep 1;18(3):315-23.