Nieuwe publicatie

Endoscopische craniosynostose operatie gevolg door helmtherapie
In dit artikel beschrijft kinderneurochirurg dr. Delye uit het Radboudumc de operatiemethodes die ze in Nijmegen gebruiken voor de craniosynostose operatie.

Craniosynostose is een aangeboren afwijkingen waarbij één of meerdere schedelnaden te vroeg aan elkaar zijn gegroeid, wat leidt tot een afwijkende vorm van de schedel. Om deze afwijkende vorm te corrigeren, worden er al sinds de 18e eeuw operaties uitgevoerd. Sinds die tijd is er veel veranderd: waar het eerst ging om zeer grote en gevaarlijke operaties, is de techniek inmiddels zo ver ontwikkeld dat het een zeer effectieve en veilige operatie is geworden met goede resultaten.

In dit artikel wordt per vorm van craniosynostose beschreven welke operatie er in Nijmegen uitgevoerd wordt. Wat deze operaties gemeenschappelijk hebben, is dat het allemaal om een zogenaamde ‘minimaal invasieve operatie’ gaat. Dit houdt in dat de operatie uitgevoerd wordt via enkele kleine sneetjes in de huid, waarna het corrigeren van de schedel middels een kijkoperatie plaatsvindt. Hierdoor hoeven kinderen nog maar één nachtje in het ziekenhuis te blijven en komen er weinig complicaties voor. Twee weken na de operatie krijgen zij een helm aangemeten, die ervoor zorgt dat de schedel de uiteindelijke goede vorm krijgt.
Een voorwaarde voor deze minimaal invasieve operatie is dat kinderen met een craniosynostose al op jonge leeftijd verwezen worden naar het ziekenhuis, aangezien er op oudere leeftijd geen goede correctie meer plaats kan vinden middels deze operatietechniek. Idealiter wordt deze operatie uitgevoerd op de leeftijd van drie maanden, wanneer kinderen ouder zijn dan zes maanden is deze operatie niet meer mogelijk.
Uit een enquête onder ouders blijkt dat zij zeer tevreden zijn over deze operatie in combinatie met de helmtherapie en dat zij deze behandeling ook aan andere ouders zouden aanraden.


Lees hieronder het abstract (Engelstalige samenvatting):

BACKGROUND: Surgical methods to treat craniosynostosis have evolved from a simple strip craniectomy to a diverse spectrum of partial or complete cranial vault remodeling with excellent results but often with high comorbidity. Therefore, minimal invasive craniosynostosis surgery has been explored in the last few decades. The main goal of minimal invasive craniosynostosis surgery is to reduce the morbidity and invasiveness of classical surgical procedures, with equal long-term results, both functional as well as cosmetic.
METHODS: To reach these goals, we adopted endoscopy-assisted craniosynostosis surgery (EACS) supplemented with helmet molding therapy in 2005.
RESULTS: We present in detail our surgical technique used for scaphocephaly, trigonocephaly, plagiocephaly, complex multisutural, and syndromic cases of craniosynostosis.
CONCLUSIONS: We conclude that EACS with helmet therapy is a safe and suitable treatment option for any type of craniosynostosis, if performed at an early age, preferably around 3 months of age.


Artikel link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29629226
Delye HHK, Borstlap WA, van Lindert EJ.

Endoscopy-assisted craniosynostosis surgery followed by helmet therapy.
Surg Neurol Int. 2018 Mar 7;9:59. doi: 10.4103/sni.sni_17_18. eCollection 2018.