Nieuwe publicatie

Zeven tesla MRI verbetert detectie van focale corticale dysplasie in patiënten met refractoire focale epilepsie
In dit artikel van (kinder)neurochirurg dr. van Eijsden uit het UMC Utrecht wordt beschreven hoe een geavanceerder soort MRI plekken die verantwoordelijk zijn voor epilepsie beter kan opsporen.

Epilepsie is een aandoening waarbij kinderen meer dan één epilepsie-aanval binnen één jaar hebben gehad. Tijdens een insult (epileptische aanval) zijn grote groepen hersencellen onbedoeld overactief. Als deze hersencellen normaal armbewegingen aansturen, kan door de overactiviteit een schokkende beweging van die arm ontstaan.
Bij kinderen is de oorzaak van de epilepsie meestal focale corticale dysplasie. Corticaal betekent de buitenste laag van de hersenen waar de hersencellen liggen (dit is de hersenschors). Focale corticale dysplasie (FCD) betekent dat de hersenen zich op een bepaalde plek (focaal) niet helemaal goed ontwikkeld hebben (dysplasie). Dit is dus een soort aanlegfoutje. Het kan hierbij om één plek gaan, maar soms gaat het om meerdere verspreide plekjes.

Geprobeerd wordt om de epilepsie met een medicijn te behandelen of soms met een combinatie van twee medicijnen. Er zijn echter ook patiënten waarbij medicatie niet werkt tegen de epilepsie (medicatieresistente patiënten). In dat geval kan chirurgie worden overwogen waarbij de plek die de epilepsie veroorzaakt, wordt verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat na zo’n operatie 33 tot 80% van de patiënten aanvalsvrij is. Een goede opsporing en begrenzing van focale corticale dysplasie (FCD) draagt bij aan het selecteren van kandidaten voor operatie. Echter, de structurele afwijkingen bij FCD zijn vaak erg subtiel en niet altijd zichtbaar op de standaard gemaakte hersenfoto’s.

MRI is een beeldvormende techniek waarbij gebruikt wordt gemaakt van magneetvelden. Verschillende weefsels worden met een verschillende kleur afgebeeld. In het onderzoek zijn twee soorten MRI vergeleken. De standaard lower-field MRI wordt vergeleken met een 7 Tesla MRI. Een 7 Tesla MRI heeft een beter contrast en resolutie dan de lower-field MRI waardoor meer details zichtbaar zijn.

Dit onderzoek werd uitgevoerd met 40 patiënten waarbij op een standaard lower-field MRI scan geen afwijkingen zichtbaar waren. Bij hen is aanvullend een 7 Tesla MRI gemaakt, waarop bij 9 patiënten (23%) aanvullende afwijkingen gezien werden die op de eerste lower-field MRI niet te zien waren. Zes van deze negen patiënten hebben tot nu toe een operatie gehad, waarna bij onderzoek van het verwijderde weefsel in het laboratorium, de afwijking in het weefsel is bevestigd.
7 Tesla MRI verbetert dus de detectie van subtiele plekken van focale corticale dysplasie in patiënten met medicatieresistente epilepsie. Dit is belangrijk omdat hierdoor mogelijk beter geselecteerd kan worden bij welke patiënten chirurgie nuttig zou kunnen zijn en welke patiënten dus mogelijk aanvalsvrij kunnen worden na een operatie.


Lees hieronder het abstract (Engelstalige samenvatting):

Objective: The aim of this study is to determine whether the use of 7 tesla (T) MRI in clinical practice leads to higher detection rates of focal cortical dysplasias in possible candidates for epilepsy surgery.
Methods: In our center patients are referred for 7 T MRI if lesional focal epilepsy is suspected, but no abnormalities are detected at one or more previous, sufficient-quality lower-field MRI scans, acquired with a dedicated epilepsy protocol, or when concealed pathology is suspected in combination with MR-visible mesiotemporal sclerosis-dual pathology. We assessed 40 epilepsy patients who underwent 7 T MRI for presurgical evaluation and whose scans (both 7 T and lower field) were discussed during multidisciplinary epilepsy surgery meetings that included a dedicated epilepsy neuroradiologist. We compared the conclusions of the multidisciplinary visual assessments of 7 T and lower-field MRI scans.
Results: In our series of 40 patients, multidisciplinary evaluation of 7 T MRI identified additional lesions not seen on lower-field MRI in 9 patients (23%). These findings were guiding in surgical planning. So far, 6 patients underwent surgery, with histological confirmation of focal cortical dysplasia or mild malformation of cortical development.
Significance: Seven T MRI improves detection of subtle focal cortical dysplasia and mild malformations of cortical development in patients with intractable epilepsy and may therefore contribute to identification of surgical candidates and complete resection of the epileptogenic lesion, and thus to postoperative seizure freedom.


Artikel link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29588945
Veersema TJ, Ferrier CH, van Eijsden P, Gosselaar PH, Aronica E, Visser F, Zwanenburg JM, de Kort GAP, Hendrikse J, Luijten PR, Braun KPJ.

Seven tesla MRI improves detection of focal cortical dysplasia in patients with refractory focal epilepsy.
Epilepsia Open. 2017 Feb 10;2(2):162-171. doi: 10.1002/epi4.12041.