Nieuwe publicatie

Evaluatie anesthesietechniek bij craniosynostose kijkoperatie In dit artikel van de afdeling kinderneurochirurgie uit het Radboudumc wordt gekeken naar de anesthesietechniek bij de craniosynostose-operaties. Craniosynostose, het vroegtijdig sluiten van één of …

Nieuwe publicatie

Endoscopische craniosynostose operatie gevolg door helmtherapie In dit artikel beschrijft kinderneurochirurg dr. Delye uit het Radboudumc de operatiemethodes die ze in Nijmegen gebruiken voor de craniosynostose operatie. Craniosynostose is een …

Nieuwe publicatie

Kinderepilepsiechirurgie: liever vroeg dan laat In dit artikel van (kinder)neurochirurg dr. van Eijsden uit het UMC Utrecht wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van het vroeg uitvoeren van een operatie …

Nieuwe publicatie

Belemmering veneuze afvloed mogelijk rol in ontstaan verhoogde hersendruk bij craniosynostose In dit artikel van kinderneurochirurg Dr. van Veelen uit het Erasmus MC wordt een mogelijke oorzaak voor het ontstaan …

Nieuwe publicatie

Algoritme voor geautomatiseerde operatieplanning bij craniosynostoseoperaties In dit artikel wordt beschreven hoe technisch geneeskundigen in samenwerking met kinderneurochirurg dr. Delye uit het Radboudumc een algoritme hebben gemaakt voor planning van …

Nieuwe publicatie

Zeven tesla MRI verbetert detectie van focale corticale dysplasie in patiënten met refractoire focale epilepsie In dit artikel van (kinder)neurochirurg dr. van Eijsden uit het UMC Utrecht wordt beschreven hoe …

Nieuwe publicatie

Minder draininfecties na invoering nieuw operatieprotocol In dit artikel van de afdeling neurochirurgie van het Radboudumc worden de resultaten beschreven van hun studie naar het voorkomen van draininfecties na invoering …

Nieuwe publicatie

Verschillen in complicaties tussen de craniosynostose-operaties Dit artikel van de afdeling kinderneurochirurgie van het Radboudumc vergelijkt de resultaten van de twee operatieve mogelijkheden om craniosynostose te behandelen. Craniosynostose, ofwel het …

Nieuwe publicatie

Minimaal invasieve chirurgische behandeling van een bootschedel In dit artikel van kinderneurochirurg dr. van Veelen uit het Erasmus MC worden de resultaten beschreven van een minimaal invasieve operatie bij kinderen …