Nieuwe publicatie

Kinderepilepsiechirurgie: liever vroeg dan laat In dit artikel van (kinder)neurochirurg dr. van Eijsden uit het UMC Utrecht wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van het vroeg uitvoeren van een operatie …

Nieuwe publicatie

Zeven tesla MRI verbetert detectie van focale corticale dysplasie in patiënten met refractoire focale epilepsie In dit artikel van (kinder)neurochirurg dr. van Eijsden uit het UMC Utrecht wordt beschreven hoe …

Nieuwe publicatie

Hoge resolutie MRI voor opsporing van corticale dysplasie – In dit artikel wordt een nieuwe onderzoeksmethode voor corticale dysplasie beschreven, in samenwerking met Dr. P. van Eijsden, kinderneurochirurg in Utrecht.